دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / درباره ما
به روستای اسلامشهرخوش امدید

درباره ما

درباره سایت اسلامشهر آنلاین وچشم اندازآینده:
اسلامشهر آنلاین باموضوع ومحتوای خبری- اجتماعی- تاریخی-فرهنگی- ورزشی- اقتصادی وفناوری باهدف اطلاع رسانی وافزایش سطح آگاهی وارتقای سطح زندگی محلی اهالی ساکن وکاسب شهرستان اسلامشهر وتوابع باامکان مشارکت کاربران دربخشهای مختلف سایت ازجمله درج نظرات درادامه مطالب وپستهای منتشرشده وهمچنین درج وانتشارنظرات -پیشنهادات-طرح مشکلات وهمیاری فکری باارائه راهکارحل معظلات محلی وایجادنمودن پل ارتباطی آنلاین بین مردم این منطقه بامسئولان ذیربط محلی ومنطقه ای دررابطه باوظایف ومسئولیت های آنان ودریافت پاسخ آنلاین این مسئولان به مشکلات ونظرات مطرح شده درون سایت وهمچنین
معرفی بیشترجغرافیا-تاریخچه ودستاوردهای اهالی دارای فرهنگ اسلامشهرازبدوع پیدایش اسلامشهر تاکنون درسطح کشوری باانتشارمطالب مستندتاریخی واستنادبه داده های اهالی قدیمی وجدید- ساختارکلی این سایت تاحدودزیادی مطابق وهمانندنشریات چاپی موجوددرکشوربوده به این علت که بتواندبه صورت نشریه ورسانه ای آنلاین ایفای نقش ووظیفه نمایدبخصوص هم اکنون که فقدان وجودنشریه ای مستقل برای اسلامشهر بوجودآمدن این سایت رالازم وضروری مینمود.
همچنین جهت رونق کسب وکاراصناف ومعرفی مشاغل درشهرستان اسلامشهروتوابع به کاربران خانگی ومشتریان این صنوف بخش ثبت وانتشارآگهی وتبلیغات که توسط خودکاربران پس ازثبت نام درسایت به صورت رایگان درنظرگرفته شده که باثبت اگهی درواقع کارت ویزیت آنلاین درفضای مجازی برای کاربرآگهی دهنده ایجادخواهدشد.

تاریخچه تاسیس وانتخاب سردبیر:

بامدنظرگرفتن توضیحات فوق اقدام به تشکیل کارگروه سایبری متخصص درشهرستان اسلامشهر ایجادطراحی وساخت شکل ومحتوا
این رسانه تحت سرور بافضای بالغ بر۱۰کیلوبایت توسط بهترین ارائه کنندگان سرور درشبکه فضای مجازی جای گرفت و بتاریخ ۱آبان ماه
۱۳۹۴تاسیس شد وانتشارآنلاین این پروژه فرهنگی کلیدخورد ونام آن ( اسلامشهر آنلاین ….نشریه الکترونیک محلی شهرستان
اسلامشهر) نام گذاری ودرساماندهی وزارت ارشادوتبلیغات اسلامی ثبت گردید..

نیروی انسانی مشخصات فنی

مدیروسردبیر: آقای رضاتهرانی
تعدادهمکاران:هم اکنون دارای ۱۲نفرپرسنل که ۸نفرهمکارحضوری درمحل کارو۴نفرهمکاردورکار(فعال درخارج ازمحیط مشخص آفیس
کاری)

میزان مخارج ماهیانه:
به غیرازمحاسبه حقوق ومزایای پرسنل شاغل ماهیانه حدود۱ملیون تومان صرف مخارج آنلاین نگه داشتن سایت ازجمله هزینه های
سیستم مدیریت محتوا-ماژول-شبکه مخابرات وشبکه اینترنت-هزینه دامین وسرور-هزینه تعمیروپشتیبانی داده ومنابع-هزینه نگارش
محتوا ه=هزینه تامین امنیت داده ومنابع وسئو

تامین کننده مخارج وهزینه سایت:
۱-ازانتشارآگهی وتبلیغات درون سایت
۲-سودفروش محصولات مورد ارائه مانند طراحی وساخت سایت وفروشگاه اینترنتی وپشتیبانی وغیره
۳-پرداخت وجوه از طریق طرح خودیاری مردمی وتوسط کارآفرینان بخش صنعت -تولید وتجارت که درشهرستان اسلامشهر مشغول به
فعالیت هستندتامین میشود.

محصولات فرهنگی آنلاین موردعرضه سایت به مشتریان وکاربران:
۱-پذیرش انتشارانواع آگهی وتبلیغات صنفی ومحصولات درون سایت
۲-طراحی ساخت راه اندازی وپشتیبانی انواع وبسایت
۳-طراحی ساخت راه اندازی وپشتیبانی انواع فروشگاه اینترنتی
۴-طراحی وساخت انواع بنرهای متحرک فلاش
۵-ارائه پنل ارسال پیامک انبوه
۶-قبول وارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی
۷-فروش ونصب انواع دوربین مداربسته ارسال تصویرراه دور(تحت شبکه وسرور دریافت تصاویرزنده باموبایل حتی درخارج ازایران)

ابزارارتباط مستقیم بامدیریت وروابط عمومی: ازطریق بخش تماس باماهرگونه ارتباط وارسالی قابل دسترسی است ودرصورت نیازبه پاسخ دراولین فرصت به ایمیل تماس گیرنده ارسال میشود
درخواست انتشارتبلیغات وآگهی صنفی ومحصولات:ازطریق بخش تماس باما درخواست خودبه همراه تصاویرمربوط به آگهی ارسال نمایندیابه شماره همراه ۰۹۱۹۲۹۸۸۳۹۳ پیامک ارسال کنند

استخدام نیروی انسانی :نیازمندهمکارافتخاری به صورت همکاری ازمحل زندگی یاکارخودتان درارتباط باارسال اخبارمحلی اسلامشهر وحومه و تولید وارسال محتوا ازقبیل داستان-حکایت- فناوری ومتون آموزشی -کلیپ ویدیو-عکس -موزیک وغیره قابل انتشاربانام
ومشخصات ارسال کننده درسایت

پیرش  سفارش طراحی سایت