صفحه اصلی / اماکن عمومی اسلامشهر

اماکن عمومی اسلامشهر

اطلاعات مراکزواماکن عمومی شهرک شاطره

شهرک کامیون

یکی ازطرحهای بزرگ ساماندهی که پس از دوران جنگ تحمیلی به سرعت کلیدخوردواجرایی شدمربوط به قانون جلوگیری تردد هرگونه کامیونت وکامیون درسطح خیابانهای استان تهران وتاحومه آن شد.والبته درابتداباعث برخی …

ادامه مطلب »