دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / تبریک 1399-تسلیت1398
عید1399مبارک
Mb

تبریک 1399-تسلیت1398

تبریک وتسلیت

امسال هم مثل این چندسال گذشته که صفحه ای اختصاص میدهیم به فرارسیدن نوروز وعرض تبریک میخواستم چنین کنم ولی اندکی تامل کردم وسال 1398راازآغازتاپایان که چندروزتاپایان آن بیشترباقی نمانده را درذهنم مرور کردم وباسالهای گذشته درطول عمرخودقیاس اجمالی نمودم ومتوجه شدم که درطی این 45سال از گذشت عمربنده چنین سال غم باری راتجربه نکرده بودم ومطمئن هستم شماهم همینطورلذا درخودوظیفه دانستم بااندکی توضیح هم تبریک وهم تسلیت عرض نمایم تبریک به دلیل فرارسیدن نوروز باستانی1399 وبهارسرسبز

 

تسلیت 1398

#تسلیت به بازماندگانی که درسال غم بار 1398 درشروع وهمان ایام عیدبراثرسیل ویرانگردرشهرهای ایران خانه وکاشانه وعزیزان خودراازدست دادند……

#تسلیت به زلزله زدگان اردبیل درسال1398 ……

#تسلیت به بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی که ماتم زده درسال1398 بودند……

#تسلیت به بازماندگانی که عزیزان خودرادرهنگام شیوع ویروس کروناازدست داده یاخودآلوده به این ویروس شده اند …..

#امیدوارم که این چندرورباقی مانده ازسال نیزبه پایان برسد ودرسال نودونه 1399 ماوشماشاهد سالی پرخیربرکت وخالی ازغم غصه باشیم چون ایران وایرانی دیگرتحمل بارغم غصه عزا وماتم راندارد

وازخداوندبزرگ میخواهم که سال جدیدراسالی شادبابرکت وخالی ازغم وغصه برای همه ایرانیان رقم بزند وبرای تمام خانوادهای غم دیده درسال1398 صبری جمیل مسالت داریم وفرارسیدن سال 1399رابه این عزیزان پیشاپیش تبریک عرض میکنیم

 

عید1399مبارک

پیرش  سفارش طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید