دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / سیاست حریم خصوصی

سیاست حریم خصوصی

 

طرح قوانین دراین سایت به دوبخش دسته بندی میشود
بخش اول :رعایت قوانین کلی سایبری که موردتصویب وزارت ارشادوتبلیغات اسلامی میباشد ودرسراسرایران برای تمامی وبسایتهاوکاربران ضروری ومورداجرااست وشماازطریق کلیک درروی این لینک قانون سایبری این قوانین رامی توانید مشاهده یاکپی نماید وپس ازمطالعه مطابق ان عمل نماید

بخش دوم: قوانین اختصاصی این وبسایت:
قوانین مندرج شرایط وقوانینی است که دراکثروبسایتهانیزبااندکی تغییرات مشاهده میکنید.ودراین سایت عمل به این موارد را موردتاکیدقرارداده که مطالعه تمام این قوانین بیشتراز5دقیقه وقت برای شماکاربرمحترم صرف نمیشود لذاخواهشمندیم بدرستی مطالعه نماید…

دقت کنید

همچنین دسترسی به امکانات این سایت رایگان وپس ازعضویت از بخش ثبت نام کاربری وازطریق شماره موبایل وثبت آن به عنوان اعضای سایت شناخته شده وازاین پس میوانیدبه عنوان عضوبه همه صفحات وابزارهای موجوددسترسی واستفاده ببرید این مجوزدسترسی به اعضاعبارت است از:
#ارسال نظرات وشرکت درنظرسنجی های موجوددرسایت
#امکان ثبت وانتشارآگهی وتبلیغات مشاغل-کالاومحصولات-خدمات صنفی
#امکان مشارکت وهمکاری درارسال اخبار-خاطرات-مقالات گوناگون توسط فایل های متنی-ویدیویی-تصویروصدا
#امکان دانلودنرم افزارواپلیکشن وبایهای موبایل وکامپیونر

توجه وهشداربه سفارش دهندگان هرگونه کالاوخدمات دراین سایت
سفارش خرید تمامی محصولات وخدمان تجاری موردعرضه  موجوددر این سایت  غیرحضوری وتنهابه صورت اینترنتی ازداخل همین سایت امکان پذیراست وپرداخت وجه آن نیز باتمامی کارتهای بانکی پس ازانتخاب محصول واتصال خودکاربه درگاه امن پرداخت بانکی زرین پال مقدوراست وتحویل هم به همین صورت ارسال به ادرس ایمیل سفارش دهنده برنامه ریزی گردیده لذا درصورت انصراف وجه پرداختی مسترد نمی گردد یعنی محصولات وخدمات موردارائه ماغیرقابل استردادومرجوعی یاتعویض پس ازسفارش وخریداست …لذاقبل ازاقدام به هرگونه سفارش خریددقت لازم مبذول فرماید

هشدارهشدارجدیقوانین وبسایت اسلامشهرآنلاین
1- این وبسایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند
2- این وبسایت متعلق وزیرمجموعه هیچ ارگان – نهاد-سازمان- واداره دولتی نیست وبه هیچ وجه فعالیت سیاسی ,امنیتی,وتبلیغاتی ضدمصالح ملی ندارد
3-موضوع وهدف ازتاسیس این وبسایت ارتقاء سطح زندگی اهالی درشهرک اسلامشهرازطریق ابزارنوین اینترنت ووبسایت باخبررسانی به موقع وایجاد امکانی قابل دسترس برای به اشتراک گذاری نظرات- مشکلات- وارتباط اهالی ساکن وکاسب درشهرک اسلامشهربایکدیگرودرنهایت مسئولان محلی شهرک اسلامشهرونهایتا شهرستان اسلامشهر میباشد…نه مسئولان رده بالاتردرسطح کشوری ولشکری یا انتظامی وامنیتی.لطفاچهارچوب ترسیم شده رارعایت کنید ودرصورت ارتباط بامسئولان رده بالای کشوری ولشکری ازوبسایتهایی که بدین منظورفعالیت میکنند استفاده کنید.
4-کاربران درارسال مطالب از بحث ها تفرقه انگیز بین اقوام ایرانی و طرح مطالبی که موجب ایجاد تنش بین اعضای سایت میگردد یاتبلیغ سیاسی که تشویق به تجمع وتظاهرات تلقی گردد جدا خودداری نماید.
5- نمایش مطالب هر عضو در سایت به معنای تایید آن نیست و مسئولیت آن بر عهده خود نویسنده مطلب می باشد.
6-توهین به هر شخص ، نژاد ، قوم و زبانی در این سایت ممنوع می باشد.
7-بحث ویاانتقادازروحانیون بخصوص مراجع محترم تقلید ومسولان محترم اطلاعاتی وامنینتی کشورجمهوری اسلامی اکیداممنوع وبه هیچ وجه موضوع این وبسایت نیست
8- کپی مطلب از این وب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
9-این وبسایت درمرکزسازماندهی وزارت ارشادوتبلیفات اسلامی به ثبت رسیده ودرصورت نقض هرگونه ازموادقانون سایبری ازطرف کاربران به غیرازحذف نام کاربری فردخاطی ازطریق (آی پی آدرس) اینترنت وی توسط مراجع انتظامی وقضایی قابل پیگردقانونی می باشد.

 

پیرش  سفارش طراحی سایت