دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / بایگانی تگ: ادارات ونهادهای اسلامشهر

بایگانی تگ: ادارات ونهادهای اسلامشهر

مارس, 2020

  • 14 مارس

    مراکزاداری اسلامشهر

    اسلامشهر

    اسلامشهرانلاین جهت دسترسی سریع کاربران خود مشخصات اعم ازتلفن وادرس ادارات ومراکزانتظامی-فرهنگی-مذهبی-امدادی-بهزیستی-بهداری اسلامشهررادراین پست مندرج نمود رديف سمت تلفن اداره نمابر نشاني ۱ دفتر امام جمعه اسلامشهر ۵۶۳۴۴۵۴۵ ۵۶۳۴۲۰۴۱ بلوار …