دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / بایگانی تگ: شهرک کامیون

بایگانی تگ: شهرک کامیون

مارس, 2020

  • 5 مارس

    شهرک کامیون

    یکی ازطرحهای بزرگ ساماندهی که پس از دوران جنگ تحمیلی به سرعت کلیدخوردواجرایی شدمربوط به قانون جلوگیری تردد هرگونه کامیونت وکامیون درسطح خیابانهای استان تهران وتاحومه آن شد.والبته درابتداباعث برخی …