صفحه اصلی / بایگانی تگ: فیروزبهرام

بایگانی تگ: فیروزبهرام

اسفند, ۱۳۹۸

  • ۱۷ اسفند

    فیروزبهرام

    1565636856 1565636793

    روستای فیروزبهرام یکی از معدود روستاهای باستانی تهران است و بنای آن را به فیروز ساسانی نسبت داده اند. این روستا که در کتب تاریخی قدیم به نامهای فیروزرام و …