دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / بایگانی تگ: قوانین سایت

بایگانی تگ: قوانین سایت

مارس, 2016

  • 6 مارس

    قوانین سایت

    قوانین

    طرح قوانین دراین سایت به دوبخش دسته بندی میشود بخش اول :رعایت قوانین کلی سایبری که موردتصویب وزارت ارشادوتبلیغات اسلامی میباشد ودرسراسرایران برای تمامی وبسایتهاوکاربران ضروری ومورداجرااست وشماازطریق کلیک درروی …