دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / بایگانی تگ: مدیری همواره موفق

بایگانی تگ: مدیری همواره موفق

آوریل, 2020

  • 20 آوریل

    مدیری همواره موفق

    مدیری همواره موفق

    آقایان رئیس جمهور -وزیرجهادکشاورزی چراباید همواره پاسخگوی قصورشماکه هرکدام وظایف تعریف شده ای دارید رامقامات بلندپایه دیگرنسبت به آن احساس مسئولیت کنند یک روز مقام معظم رهبری یک روز جناب …