صفحه اصلی / بایگانی تگ: کلیدحماسه 9دی

بایگانی تگ: کلیدحماسه 9دی

اسفند, ۱۳۹۴

  • ۱۷ اسفند

    کلیدحماسه ۹دی

    حماسه 9دی

    از زمانی که جریان فتنه در روز قدس و ۱۳ آبان سال ۸۸ بر شعار “مرگ بر اسرائیل” و “مرگ بر آمریکا” ضربدر کشید و اقدام به سردادن شعارهای انحرافی …